ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพืื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์ อบต.
คำขวัญ อบต.หนองเยือง
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ทำเนียบผู้บริหาร
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบฝ่ายสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2563
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
แผนการจ่ายเงินประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งานร้องเรียนร้องทุกข์
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างความโปร่งใส
หัวข้อหลัก
หนังสือราชการจากกรมสงเสริมฯ
หนังสือราชการจากท้องถิ่นบุรีรัมย์
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ 2564
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
นัดประชุมสภาฯ
ประชุมสภาฯ
หัวข้อหลัก
โรคโควิด 19
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
งานตรวจสอบภายใน
งานบริการและแผน
แลนกีฬา ม.8
ลานกีฬา ม.4
ลานกีฬา ม.5
ลานกีฬา ม.3
ลานกีฬา ม.1 และม.2
ลานกีฬา อบต.หนองเยือง
ลานกีฬา ม.6 และ ม.9
แลนกีฬา ม.7
การใช้ลานกีฬา อบต.หนองเยือง
การเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมในชุมชน
ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อบต.หนองเยือง
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.
แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการติดสินบน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ราคาน้ำมัน
ราคาทองคำวันนี้
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,309

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.