ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเยือง  แยกออกมาจากตำบลทองหลาง  เมื่อปี พ.ศ. 2530 แต่ละหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  มีโบราณสถานที่สำคัญ 1 แห่ง คือ ปรางค์กู่ฤาษี อยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านกู่ฤาษี ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำแอกและลำสะแทดไหลผ่าน  ในฤดูฝนน้ำจะท่วมบางพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแวง และ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกผัก ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปาทุกหมู่บ้าน  มีรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งระหว่างตลาดสด กม.0  ถึงหมู่บ้านตลอดเวลา

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ-สระบุรี  เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงบ้านวัด เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 202 ถึงบ้านโคกจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,312

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.