ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางธิดารัตน์ สวามิชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
โทรศัพท์ : 0981021971


นางธิดารัตน์ สวามิชัย
รองปลัด อบต.หนองเยือง
โทรศัพท์ : 0981021971


นายไชยยา จันทะบุรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 0643541522


นายมาโนชต์ ราชาโคตร
นิติกรชำนาญการ


นางสาวแสงดาว ดวงคำน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวรพจน์ ทองประดับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางจิราภรณ์ บุญวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกวีรพงษ์ นามมนตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจริยา ทิ้งไธสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนงรัก ทับวิเศษ
คนครัว


นายสาคร ช่างธรรม
พนักงานขับรถยนต์
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,290

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.