ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     งานตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน  
     รายงานการตรวจสอบประจำปี 64 ปค.6เปิดอ่าน
     รายงานการตรวจสอบประจำปี 64 ปค.5เปิดอ่าน
     รายงานการตรวจสอบประจำปี 64 ปค.4เปิดอ่าน
     รายงานการตรวจสอบประจำปี 64 ปค.1เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง แผนตรวจสอบประจำปี 65เปิดอ่าน
     รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบภายใน 65เปิดอ่าน
     นโยบายความเสี่ยง65เปิดอ่าน
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 65เปิดอ่าน
     แจ้งหัวหน้าส่วน 64เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง รายงานการตรวจสอบประจำปี 63เปิดอ่าน
     นโยบายความเสี่ยง64เปิดอ่าน
     รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ64เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง แผนตรวจสอบประจำปี 64เปิดอ่าน
     แผนการตรวจสอบภายใน 64เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง64เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 64เปิดอ่าน
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 64เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง รายงานการตรวจสอบประจำปี 62เปิดอ่าน
     หนังสือส่ง แผนตรวจสอบประจำปี 63เปิดอ่าน
     รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ63เปิดอ่าน
     แผนการตรวจสอบภายใน 63เปิดอ่าน
     นโยบายความเสี่ยง63เปิดอ่าน
     แจ้งหัวหน้าส่วน 63เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือ63เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งตรวจสอบภายใน 63เปิดอ่าน
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,314

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.