ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อหลัก
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 28 เมษายน 2566 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลหนองเยือง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองเยืองเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 - 7 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระจันทร์ ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองเยือง พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอบต.หนองเยืองและโครงการอบรมศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองเยือง ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เข้าร่วมโครงกาส่งเสริมการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตง ประจำปี 2566 ณ บริเวณปรางปรางค์กู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 15 มีนาคม 2566 องค็การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง โครงกาส่งเสริมการจัดงานประเพณีปรางค์กู่ฤาษี ประจำปี 2566 ณ บริเวณปรางปรางค์กู่ฤาษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มกราคม 2566 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนวัดเทพรังษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบิหารส่วนตำบลหนองเยือง ได้ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ บริเวณหน้าวัดสระจันทร์ บ้านโคกจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการจัดนิทรรศการและออกร้านและออกร้านสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 5 ธ.ค.2565 คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และ ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ "ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี Stop Carbon Start@Buriram" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ในพื้นที่ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย , ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายทองสุข บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลหนองเยือง  
วันจันทร์ ที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. โครงการเคารพธงชาติฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2565 นายทอง​สุข​ บรรดา​ศักดิ์​ นายก​ อบต.หนอง​เยือง​ ได้รับมอบจาก ท่าน ส.ส.โสภณ ซา​รัมย์​ ให้เป็นตัวแทน ในการทอดผ้าป่าถวายวัด ดังนี้ -วัดเทพรังษี บ้านยางทะเล -วัดหรดี บ้านกู่ฤาษี -วัดบ้านม่วง -วัดเทพประดิษฐ์ บ้านเขวา ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง มอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพ ให้เด็กในครอบครัวยากจน บ้านเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
หัวข้อหลัก

นายทองสุข บรรดาศักดิ์
นายก อบต.หนองเยือง
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 878,819

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์