ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา กิ่งกาชาด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับ อบต.หนองเยือง มอบรถเข็นปันสุข นายชู ทุมทองหลาง ม.1 บ้านโคกจิก ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรม " จิตอาสาปลูกต้นไม้ " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ดอนปู่ตา บ้านยางทะเล หมูที่ 5 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองเยือง จำนวน 15 ราย
วันที่ 9 สิงหาคม 2565   ร่วมโครงการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเยือง
วันที่ 24/07/65 เวลา 06.09 น. "โครงการปั่นจักรยาน ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านใหม่ไชยพจน์" โดยมี นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายทองสุข บรรดาศักดิ์ นายกอบต.หนองเยือง หัวส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่อบต.หนองเยือง และผู้นำชุมชน บริการน้ำดื่มและผลไม้ และอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2564
กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ให้ความรู้ในการจัดสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ร่วมกับ รพ.สต.หนองเยือง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด(โรคโคลัมปีสกิน Lumpy skin disease)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,352

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.