ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120

ข้อมูลพืื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
งานงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อหลัก
คู่มือบริการประชาชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อหลัก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายรินนา มารศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
โทรศัพท์ : 0810642939


นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
โทรศัพท์ : 0973263057


นายมานิตย์ ทัดไธสง
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๑
โทรศัพท์ : 0913440018


นายอภิสิทธิ์ มาตรนอก
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๒
โทรศัพท์ : 0630042089


นายประยัติ เทิ่งไธสง
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๔
โทรศัพท์ : 0935728274


นายสันติ วงษ์บุตร
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๕
โทรศัพท์ : 0848296033


นางบัวลี ปุราชะโก
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๗
โทรศัพท์ : 0621709850


นายจักรพงศ์ แคนอินทร์
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๘
โทรศัพท์ : 0833839471


นางทรายขวัญ เพชรคง
ส.อบต.หนองเยือง หมู่ที่ ๙
โทรศัพท์ : 0889232778
หัวข้อหลัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
นายทองสุข บรรดาศักดิ์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 320,328

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
123 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4466-6240
Email : nongyueng123@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.